Direct contact? 06-21144223

Duurzaamheidscertificaten

Wilt u een certificaat behalen voor ISCC, FSC, ASC of RBA of een ander duurzaamheidsschema? Dan kan BMA uw van dienst zijn. Certificeren is voor de meeste bedrijven de bevestiging dat de duurzaamheid of veiligheid van hun dienst of product voldoet aan de eisen van de klant.

De meeste bedrijven leveren de gevraagde kwaliteit en een veilig product. Alleen bij certificeren toont u aan dat de kwaliteit of veiligheid voldoet aan eisen van de eerder genoemde schema’s.

BMA stelt een plan van aanpak voor u op waarbij het proces in twee delen wordt verdeeld. Ten eerst de ontwikkeling en implementatie en ten tweede de certificatie. De ontwikkeling en implementatie wordt begeleid door onze parttime kwaliteitsmanagers en de certificatie wordt uitgevoerd door een certificatie instelling.  Een certificatie instelling is een onafhankelijk inspectiebedrijf, dat kwaliteitssystemen beoordeeld op implementatie. Op basis van de inspectie of audit wordt een certificaat afgegeven.

Ontwikkeling en implementatie

Bij de ontwikkeling en implementatie inventariseert de parttime kwaliteitsmanager welke maatregelen al genomen zijn in uw bedrijf om te voldoen aan de gestelde eisen. Alle maatregelen worden gedocumenteerd in een kwaliteitshandboek. De parttime kwaliteitsmanager voegt daar een risicobeoordeling aan toe om vast te stellen of alle risico’s met betrekking tot veiligheid en/of kwaliteit zijn afgedekt. De risicobeoordeling wordt in nauwe samenwerking gedaan met uw medewerkers. Zij weten precies hoe het proces bij u verloopt.

Alle andere medewerkers worden geïnstrueerd ter voorbereiding van de certificatie audit door middel van in company training.

Certificatie

De certificatie instelling gaat na het offertetraject uw kwaliteitshandboek beoordelen en zal indien nodig corrigerende maatregelen vragen. Na de documentatiebeoordeling (fase 1), wordt de initiële beoordeling uitgevoerd. De implementatie van de maatregelen, bijvoorbeeld schoonmaakprocedures, productcontroles, kalibratieprocedures etc. wordt beoordeeld door de auditor. Als de implementatie audit bevestigt, dat uw maatregelen correct worden uitgevoerd, wordt u voorgedragen voor certificatie.

Vraag een offerte aan of maak een afspraak.