Direct contact? 06-21144223

RBA – Responsible Biomass Assurance Certificering

Energie wordt steeds schaarser en onze traditionele brandstofbronnen raken steeds verder op. Overheden, bedrijven en NGO’s stimuleren daarom steeds vaker het gebruik van duurzame bronnen om energie op te wekken. Wind- en zonne-energie zijn de meest gebruikte bronnen, maar ook biomassa is een belangrijke bron voor de opwekking van energie, zoals bio-ethanol en biodiesel.

Sinds de ‘Energie Wende’ in ons belangrijkste exportland Duitsland, is de vraag naar duurzame biomassa enorm toegenomen. Niet in de laatste plaats door de aanzienlijke subsidies die de Duitse overheid verstrekt, krijgt de productie en handel in biomassa steeds meer aandacht.

GMP-plus heeft voor aantoonbaarheid van het duurzame karakter van de biomassa een ketenbeheerssysteem ontwikkeld, waarbij alle deelnemers in de keten van de voortbrenging van biomassa aantonen te voldoen aan de duurzaamheidseisen van biomassa. Responsible Biomass Assurance, RBA.Biogasanlage 04

Dit certificatieschema is gebaseerd op de Renewable Energy Directive 2009/28/EG. BMA kan als één van de eerste Nederlandse adviesbureau’s  RBA certificatie begeleiding aanbieden. Een RBA managementsysteem kan goed gecombineerd worden met bestaande managementsystemen zoals GMP+ of HACCP en BRC.

RBA richt zich uitsluitend op de keten na de teelt (primaire sector). Opslagbedrijven, transportbedrijven, conversie-units, traders en biobrandstofproducenten zijn de doelgroep van deze ketencertificatie. Wilt u meer weten over de eisen die gesteld worden aan dit certificatieschema, ga dan naar www.gmpplus.org.

In de Responsible Biomass Assurance certificatie draait het hoofdzakelijk om 3 elementen:

  1. Traceerbaarheid van partijen;
  2. Massabalans van duurzame en niet-duurzame batches;
  3. Berekening van emissie-uitstoot

Benieuwd wat wij voor uw bedrijf kunnen betekenen? Vraag een offerte  aan of neem contact op!