Direct contact? 06-21144223

Privacy Policy voor bezoekers van Buitinkmanagementadvies.nl

De Privacy Policy voor bezoekers geldt voor iedereen die de website www.buitinkmangementadvies.nl bezoekt.

1. Beheer


De website www.buitinkmanagementadvies.nl staat onder beheer van Buitink Management Advies B.V. De contactgegevens zijn te vinden op http://www.buitinkmangementadvies.nl/contact/.

2. Gegevens van bezoekers


2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.buitinkmanagementadvies.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.

2b Buitinkmanagement.nl zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Buitinkmanagement.nl kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:

2c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan buitinkmanagement.nl denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

3. Cookies


3a Buitinkmanagementadvies.nl maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan buitinkmanagementadvies.nl de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

3b De bezoeker kan niet zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden.

3c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

4. Vragen


Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij buitinkmanagementadvies.nl. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

5. Disclaimer

  • Buitinkmanagementadvies.nl is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.
  • De content is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Buitink Management Advies B.V. geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
  • Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.
  • Buitink Management Advies B.V. is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
  • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.